Foto      Video      Księga gości  

Strona główna
Strona główna
Fotel prawy
Samochód
wyniki
Sponsorzy
Oferta
Kont
 

Oferta:


Sponsoring czyli jak promować firmę wspierając innych.

W ostatnich latach daje się zaobserwować w różnych krajach silny rozwój sponsoringu jako alternatywnej formy promocji ze względu na jego dużą skuteczność. Tradycyjne działania promocyjne jak np. reklama, osiągnęły już pewien poziom nasycenia i skuteczność stała się ograniczona. Wydatkowanie takich samych sum pieniędzy na sponsoring może więc być bardziej efektywne. Szybki rozwój sponsoringu i wzrost nakładów na ten cel w ostatnich latach wynika z różnych przyczyn, wśród których można uznać następujące:

- zwiększenie się ilości czasu wolnego w społeczeństwach krajów  rozwiniętych gospodarczo

- wzrost zainteresowania sportem i kulturą, co stwarza korzystnie warunki do wykorzystywania tych dziedzin życia dla celów promocyjnych przedsiębiorstw.

- wzrost zakresu ograniczeń prawnych, skierowanych przeciwko reklamie niektórych towarów, takich jak papierosy i alkohol, co powoduje konieczność wykorzystania przez ich producentów alternatywnych działań promocyjnych, nie podlegającychtego rodzaju restrykcją.

 

© copyright by kemizan.go.pl all rights reserved